English

Venues | Canolfannau

CONGREGATIONAL CHURCH

For music played quietly, to an audience sitting in the wooden pews.

Am gerddoriaeth a chwaraeir yn dawel, i gynulleidfa eistedd yn y seddau pren.

MILLENIUM/MEMORIAL HALL

The Weekend’s biggest venue, Laugharne’s cosy Millennium Hall.

Lleoliad mwyaf y Penwythnos, Neuadd y Mileniwm glyd Talacharn.

FOUNTAIN INN

Where most of the Weekend’s music events take place. Not to mention Laugharne's Got Talent.

A lle mae'r rhan fwyaf o'r digwyddiadau cerddoriaeth y Penwythnos yn digwydd.

BROWNS MARQUEE

At the back of The Browns Hotel, this is the venue for many of our more literary events

WHEELCHAIR ACCESS

All events are accessible by wheelchair, except those held in the Fountain Inn. Wheelchair access to the Congregational Church is possible but not ideal.

MYNEDIAD CADAIR OLWYN

Mae pob digwyddiad yn hygyrch i gadeiriau olwyn, ac eithrio'r rhai a gynhaliwyd yn y Fountain Inn. Mynediad i gadeiriau olwyn i'r Eglwys Gynulleidfaol yn bosibl ond nid yn ddelfrydol.