English

Food & Drink | Bwyd A Diod

THE NEW THREE MARINERS
This pub offers real ales, stone baked pizzas with the warmth, character and atmosphere of a village pub. If you are wondering what became of The Old Three Mariners it is now a heated smoking area opposite the pub and will feature a BBQ during the Festival
BROWNS HOTEL
An Iconic building dating back to 1752. This is the pub most associated with Dylan Thomas and it's a festival hub.
PENDERYN RESTAURANT
NEW! Browns have opened their own fine dining restaurant right next door. Booking essential.
THE FERRYMAN DELICATESSEN
A very welcome new addition to the Laugharne food scene – the towns first deli. Great coffee and sandwiches to eat in or take away. And fine local beer and chocolate to take away.
THE PORTREEVE
The Portreeve is a restaurant and wine bar situated by the Town Hall who do an excellent Sunday lunch.
THE OWL AND THE PUSSYCAT
Situated on the town square (The Grist) this caters for all your needs from breakfast to afternoon tea to an evening meal. The traditional Welsh delicacy bara brith is recommended.
THE FOUNTAIN INN
A festival venue which hosts bands in the afternoons and in the evening Laugharne’s Got Talent happens. A fine pint of Felinfoel is also served in the downstairs bar. Now serves meals too.
ARTHUR'S BISTRO
A licensed Italian/Mediterranean cafe in the heart of Laugharne perfect for a light bite or an evening meal.
THE CARPENTERS
A little bit outside Laugharne on the road to Pendine this pub specialises in traditional Sunday lunches.
THE CROSS HOUSE
Another one of Dylan’s watering holes and he once co-owned a pig with landlord Phil Richards.
THE BOATHOUSE
Once you’ve paid admission to see Dylan’s old house you should treat yourself to the fine coffee, tea and cakes (the cafe itself is free to enter).
BROADWAY COUNTRY HOUSE
This hotel has a very good restaurant and bar and is open to non-residents and is a ten minute walk from Laugharne.
FOOD STALLS
There will be one or two food stalls opposite the Hall.

THE NEW THREE MARINERS
Tafarn gydag ystafelloedd - yn cynnig dewis da o Gwrw Go Iawn, pizzas ffwrn garreg a chymeriad a naws tafarn bentre’. Os o’ch chi ar fin gofyn be’ ddigwyddodd i’r ‘Old Three Mariners’ - mae e bellach yn fan ysmygu (wedi’i wresogi).
GWESTY BROWNS HOTEL
Adeilad eiconig a godwyd yn 1752. Hon yw’r dafarn a gysylltir amlaf gyda Dylan Thomas.
THE FERRYMAN DELICATESSEN
Newydd-ddyfodiad bendigedig i gymuned fwyd a diod Talacharn – deli cynta’r dref. Coffi a brechdannau ardderchog – i’w bwyta yn y fan neu i’w cario allan. Hefyd, detholiad o siocled a chwrw lleol i’w gario allan
THE CROSS HOUSE
Un arall o hoff dafarnnau Dylan (ar un adeg roedd e’n cyd-berchen mochyn gyda’r landlord, Phil Richards).
PYSGOD A SGLODS CASTLE VIEW
Siop sglods dda iawn iawn. Mae un o selogion yr ŵyl, Keith Allen, yn taeru mai cyri cyw iâr a sglods y Castle View yw ei hoff fwyd yn y byd.
Y PORTREEVE
Bwyty a bar gwin ger Neuadd y Dre - yn cynnig cinio dydd Sul ardderchog. Cewch ragor o wybodaeth ar eu gwefan.
THE OWL AND THE PUSSYCAT
Cewch hyd iddo ar sgwar y dre (Y Grist) ac mae ganddyn nhw rywbeth i bawb - o frecwast i de pnawn i ginio gyda’r hwyr. Gwerth ymweliad petai dim ond am y bara brith.
Y FOUNTAIN INN
Un o ganolfannau’r ŵyl – bandiau’n ystod y pnawn a Ma’ Gan Dalacharn Dalent gyda’r hwyr . Peint da o Felinfoel yn y bar lawr lofft hefyd.
THE CORS
Y gwesty a bar.
BISTRO ARTHUR
Bistro Eidalaidd/Canoldirol trwyddedig reit yng nghanol Talacharn – delfrydol ar gyfer pryd ysgafn neu bryd gyda’r hwyr
Y CARPENTERS
Ychydig y tu allan i Dalacharn, ar y ffordd i Bentywyn, mae’r dafarn yma’n arbenigo mewn ciniawau dydd Sul traddodiadol.
Y TŶ CYCHOD
Ar ôl talu i ymweld â hen gartref Dylan mae’n werth taro i mewn i’r caffi lle cewch de, coffi a detholiad o gacennau blasus (mynediad am ddim i’r caffi ei hun)
BROADWAY COUNTRY HOUSE
Mae gan y gwesty yma fwyty neilltuol o dda a bar – sy’n agored i bawb. Rhyw ddeng munud ar droed o Dalacharn.
STONDINAU BWYD
Bydd amrywiaeth ardderchog o stondinau bwyd twym ym maes parcio Gwesty Browns.